Нашите доброволци от Хасково

На първата среща с доброволците дойде Ануш. Благодарение на нея и на нейните приятели стигнахме и до гражданите в Хасково. Милена Трендафилова, Милена Цанова, Назелина, Георги, Симон и Богдан се включиха в нашата кампания и ни подкрепиха безрезервно.

Според последните данни на ЦИК (http://results.cik.bg/minr2015/tur1/referendum/2609.html) в област Хасково 68% са гласували с ДА на референдума, а избирателната активност на референдума е над 41%, което е над средното за страната. Представяме ви групата от Хасково, която информира своите съграждани за референдума.

Георги Станков е на 39 години и в момента е докторант в СУ “Св. Климент Охридски”. Освен така е психолог на доброволни начала в малко НПО в Хасково. Споделя убеждението, че е важно да се осигури възможност на повече български граждани да гласуват, особено тези в чужбина, за които ще е удобство. Според Георги електронното гласуване по интернет ще намали ролята на контролирания вот в изборите и ще улесни гласуването на сънародниците ни зад граница. На въпроса как са реагирали на улицата, той отговаря: “Условно имаше няколко групи: (1) такива, които спираха, слушаха, бяха запознати и подкрепяха; (2) такива, които спираха, не знаеха подробности и след кратко разяснение откриваха ползите на електронното гласуване; (3) такива, които спираха и не бяха съгласни особено по отношение на гражданите в чужбина; (4) такива, които подминаваха, махайки с ръка да не ги притеснявам”. Георги участва и успява да убеди част от групата с неутрално мнение да гласуват с ДА.

Симон Зенопян е на 30 години и работи в търговска фирма. Включва се в кампанията, защото брат му живее в чужбина и смята, че така повече хора като него ще могат да упражнят правото си на глас. На улицата среща много хора, които не знаят за референдума, но само най-възрастните са били против. Симон разговаря с над 200 човека от Хасково и смята, че около 95% успява да убеди в позицията ДА.

Милена Треднафилова е на 41 години и се включва в кампанията, защото за нея е важно да бъде активна и да подкрепя обществения дебат по важни въпроси. За нея електронното гласуване по интернет е важно, защото ще осигури по-лесни възможности гражданите да упражнят даденото им Конституционно право.


Назелина Каранфилян е на 49 години и има собствен бизнес за софтуер и компютри. Най-важната причина, която я привлича към нашата кампания е желанието да се промени статуквото. Назелина вярва, че електронното гласуване по интернет ще повиши избирателната активност сред младите хора и гласоподавателите в чужбина. Малко от хората, които среща са били информирани за референдума, но тя успява да убеди 20-30 да гласуват с ДА.


Богдан Димчев е на 41 години и е преводач. Включва се, защото: “Електронното гласуване е бъдещето. Живял съм в чужбина и съм гласувал там. Пътувах 45 минути до избирателната секция. Също така се надявам да се повиши избирателната активност”. На улицата среща много хора, които не знаят за референдума и такива, които не са наясно с въпроса. Именно в това се вижда важността на кампанията.

Милена Цанова също е на 41 години и работи като преводач. Нейните причини да се включи са желанието и да популяризира по-добре каузата, защото електронното гласуване ще е полезно за всички. Също като Богдан и тя дълги години живее в САЩ и знае за трудностите пред гласуването в чужбина. Избира да се върне обратно в България и да участва активно.

Благодарим за заявената гражданска позиция, за подкрепата и за надеждата, която давате на всички нас, че заедно можем да променим нещата.