Електронното гласуване обект на Националния референдум на 25.10.2015г. представлява дистанционно неприсъствено гласуване.

  • Всеки притежател на средство за електронна идентификация може да гласува дистанционно, използвайки Интернет или друга мрежа.
  • Електронното гласуване се извършва в интервал от време предхождащ гласуването с хартиени бюлетини. Например: ако гласуването с хартиени бюлетини е насрочено за неделя, електронното гласуване се извършва от сряда до петък.
  • Електронното гласуване позволява един гражданин да гласува много пъти в определеното за това време, като се зачита само последния му глас. Това се прави за да даде възможност на хора, които са поставени под натиск да могат да изразят собствената си воля.
  • Електронното гласуване не отменя гласуването с хартиени бюлетини – напротив двете системи се допълват без да си противоречат. Например: всеки гражданин, гласувал по електронен път може да отиде да гласува присъствено, като по този начин отменя електронния си вот.

Електронното гласуване е огромна крачка напред. Кажете ДА на Националния референдум на 25.10.2015г!

Още по темата: