Гласуваме онлайн на изборите за Европейски парламент през 2019 г.?

voteНа 28 септември Комисията по Конституционни въпроси към Европейския парламент одобри проекто-доклад, който може да доведе до радикална промяна в това как ще гласуваме на изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Целта на доклада е да промени досегашния избирателен закон на ЕС и да въведе възможността за електронно дистанционно гласуване и гласуване по пощата за всички европейски граждани живеещи извън ЕС, както и за хора в неравностойно положение.

Докладът казва, че всички европейски граждани трябва да имат възможността да гласуват, а електронното и пощенското гласуване ще повишат участието в изборния процес. Освен това, тези методи ще направят изборите по-привлекателни за младите хора. Естония, която успешно прилага електронното гласуване от 2005 г. насам, е приета за добър пример за въвеждането на електронно гласуване, като около една трета от естонците са гласували електронно на последните избори за Европейски парламент.

Все още има много стъпки преди самото въвеждане на електронно гласуване. Първо Европейският парламент трябва да гласува в подкрепа на доклада на пленарно заседание в края на октомври, след това страните членки подкрепят и трябва да направят съответните промени в националните си законодателства.

А ние трябва да дадем своя принос като подкрепим електронното гласуване на референдума на 25 октомври 2015 г.!

Източници: European Parliament(PDF 260KB)EPP Group in the European Parliament