Практическата реализация на системата за електронно гласуване не е обект на Националния референдум на 25.10.2015г.

Ако бъде прието да има такова, ще има експертна дискусия за прилагането му, която трябва да предшества и придружава законодателния процес. Описаните по-долу подходи са илюстративни и целят да се покаже, че няма непреодолими пречки пред реализацията на надеждна система за електронно гласуване.

Всяка система за гласуване трябва да може да осигури тайна на вота и прозрачност на процедурите по отчитане на гласовете.

Осигуряване на тайна на вота

Тайната на вота може да се осигури с комбинация от два подхода:

  • Организационен – информацията за всяко едно гласуване се разпределя в отделни системи, така че никоя от тях да не може самостоятелно да даде информация как е гласувал даден гражданин. Отделните системи са подчинени на различни ведомства. Такова разделяне има и в гласуването с хартиени бюлетини – подписване в избирателен списък и пускане на бюлетина в избирателна урна.
  • Криптографски – използване на несиметрична криптография – двойка ключове – публичен и частен. Криптографските методи могат да се използват по два начина – за кодиране (криптиране) на информацията и за подписване на информацията. Важно е да се отбележи, че електронният подпис за разлика от този на хартиен носител може да удостовери дали подписаното съдържание не е модифицирано след полагането му.

В секцията “Въпроси и отговори” можете да видите примерна процедура за генериране на ключове за държавно ведомство, участник в процедурата за електронно гласуване.

Осигуряване на прозрачност на процедурите

  • Използване на софтуер с отворен програмен код – всеки експерт може да го “прочете” и провери за слаби места. Огромна част от сървърите в Интернет оперират със системи с отворен код именно заради тяхната висока сигурност.
  • Разделянето на информацията за всеки гласоподавател дава възможност всяка под-система да бъде одитирана, напр. паралелно преброяване, без да се разкрие тайната на вота.

Още по темата: